Dedikerade att bidra
till en grönare framtid

Advanced Soltech är ett solenergiföretag startat av svenska SolTech Energy Sweden AB (publ) och kinesiska Advanced Solar Power Hangzhou Inc. – två företag med ett brinnande intresse för att göra goda affärer. Vi strävar efter att bidra till en grönare energimix genom att ta tillvara på den rena, pålitliga och kostnadseffektiva solkraften.

Våra projekt 2020-09-30

Vi bidrar sedan år 2014 till en hållbar utveckling av den kraftigt växande energimarknaden i Kina genom att erbjuda solenergilösningar till stora och medelstora företag och organisationer.

Installerad kapacitet:143 MW
Kunder med solel:105
Liggande order:55 MW
Ramavtal:705 MW

Advanced Soltech i siffror

143

MW installerad kapacitet

105

kunder med solel

99,000

ton CO2 undviks årligen

1200

>1200 MSEK investerat kapital

Prenumerationstjänst