Investor Relations

Välkommen till våra investerarsidor

Vår ambition är att tillhandahålla relevant, korrekt och aktuell finansiell information för att förbättra förståelsen för utvecklingen av Advanced Soltech. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar det du söker.

Kalender

 • 2020-11-03
  Kvartal 3 rapport
 • 2020-08-21
  Kvartal 2, halvårsrapport
 • 2020-06-24
  Bolagstämma 2020
 • 2020-05-07
  Kvartal 1 rapport
 • 2020-02-27
  Bokslutskommuniké 2019
 • 2019-05-28
  Årsstämma
 • 2019-02-21
  Bokslutskommuniké, januari-december 2018

Presentationer

Certified Adviser

FNCA Sweden AB agerar Certified Adviser åt Advanced Soltech:

FNCA Sweden AB

Share Market: Stockholm
Bond Market: Stockholm

+46 8 528 00 399
Andreas Stigers

Prenumerationstjänst